نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/٢۸ توسط مامان مینا
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/٢٥ توسط مامان مینا

         سرمایه عمر آدمى یک نفس است 

                 و آن یک نفس از براى یک هم نفس است


          هر نفسى با نفسى هم نفس است

            آن یک نفس براى یک عمر بس است...لطفا برای ادامه خاطرات تشریف بیارین اینجا....
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ توسط مامان مینا

 

از وقتی به دنیا آمدم  در گلخانه دلم گل محبتی را که خودتان کاشته‌اید آبیاری می‌کنم

 

تولد مهربان ترین گل های دنیا مبارک . . .

دوستون دارم.

آرمان تپلی


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ توسط مامان مینا
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ توسط مامان مینا
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ توسط مامان مینا
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ توسط مامان مینا
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/۸ توسط مامان مینا
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱۱/٢ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی