ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﻋﯿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ نیشخند

ﮐﻪ 2 ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ 3 ﺑﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﯽﻃﺮﻓﻮ ، ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!!

جاخالی میده وسط جمع ضایع میشی

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

اگه نظر ندی ایشالا روز اول عیدی یکی این جوری بوست کنهماچ

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۱٢/۱٠ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی