وقتی چشم به دیدن کسی عادت میکندمیتوان چشم را بست

وقتی گوش به صدای کسی عادت میکند میشود صدا را نشنید

پس میشود از همین امروز بیخیال تمام دلهای عالم شوی

دنیا ارزش هیچ چیز را ندارد...

بیخیالی بسیار زیباست اگر مجبور باشی.....

لحظه های شیرین قلبت را دریاب... گوش کن چه میگوید...

راحت باش... بگذار بگویند از سنگ است.... اما تو با دلت درد دل کن....

زندگی را به سبک خودت شیرین کن....

دنیا دو روز است.....

 


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩۳/٩/۱ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی