دیشب که باران شروع به بارش گرفت سراغت را گرفتم...


عجب دلنشین است این روزهای سه نفره ما در گنار گرمای بخاری و نوازش یک فنجان چای.

این هفته خوش خوشان خانه ماست.روزها به کاممان است.

 

عجب هواییست.استشمام دارد.

بوی نم... عاشقت هستم.

تا به حال این جمله را اینگونه لمس نکرده بودم که

میگویند :عدو شود سبب خیر.

خدایا بگذار باران رحمتت مارا بیشتر خیس کند مانند باغچه سرسبز جلو در خانه همسایه

انگار شعله بخاری نارنجی رنگ میسوزد.

به گمانم باز هم عدو میخواهد آتش بسوزاند...

اگر قرار است خوش خوشان خانمان مضاعف شود خدایا بگذار هر کار میخواهد بکند....

باران ببار....

خدایا سپاسگذارم.


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩۳/٩/۳٠ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی