ساکت

.

.

.

.

.

.

شاد بودیمو شاد زندگی میکردیم  تو آمدی برای وابستگی بیشتر ما به هم در یک روز زمستانی سرد و بارانی.روزی را که هیچکس حتی فکرش را نمیکرد به جز من و تو و بابا حسین.

 

تو چقدر زیبا نقاشی شده ای پسرکم.تنها به خاطر خنده های دلنشینت به این دنیا پایبندم.

مادرت : م ی ن ا


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۸/۳ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی