رابطه خستگی و پرحرفی در مورد آرمانم نسبت مستقیم داره. یعنی هر وقت خسته تره بیشتر و بیشتر حرف میزنه اصلا" همش حرف میزنه و وقتهایی که اون خسته است مامان داره آخرین ذره های انرژی اش رو استفاده می کنه و این کلمه مینا مینا یا مامان مامان که بی وقفه از دهان پسر جونم بیرون میاد و مسلسل وار مغزم رو هدف میگیره.

 

گاه گاهی هم زمزمه داداش و آجی به زبانت جاری میشه(به یمن قصه های مکرر بنده )...اما این برایم علامت سوالی بزرگ شده که آیا اگر بودش تا تورا همراهی کند من هم ذره ای خلوت داشتم یا نه؟؟؟؟ نمیدانم...سوال


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩۳/۱٢/٥ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی