خونه مادرجون بودیم یهو با حالت تعجب گقتی وای وای

گفتم چی شده؟؟؟

- عیبهههههههههههه

- چی مامان؟؟؟

- ببین آپوپونه (آشپزخانه) لباس نپوشیده!!!

نگاه که کردیم دیدیم یه تیکه از پرده آشپزخونه کنار رفته و کوچه معلومهههه

قربون عقلتتتتتتتنیشخند


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٤/۳/۱٦ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی