نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٤/٥/۱٩ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی