این روزها در دنیا هیچ چیز سر جایش نیست  جز تو.

چه خوب در قلبم جا گرفتی..

درین غربت چیزی نیست که مرا سر شوق بیاورد جز  خنده های تو و دلگرمی های پدرت...

پس بزرگ و بزرگتر شو دلگرمی هر دوی ما

 

 

چشمهای معصومت نظاره گر کدام سوست؟؟

با مژه های زیبایت خوشی های هوا را پارو کن

به لبهایت بگو تبسم را هیچوقت فراموش نکنند.

مادرت : م ی ن ا


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۸/٩ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی