خدایا هیچ پدرو مادری رو با ناراحتی بچه اش امتحان نکن.....

اما ....

 

اگر تنهاترین تنها شوم باز هم توهستی...

که تو جانشین همه ی نداشتن ها و نبودن هایی .

خدایا پسرم آرمان رو در پناه خودت نگهدار....

مامان م ی ن ا

 


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۸/۱۳ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی