گفتم مادر! ... گفت: جانم
گفتم درد دارم! ... گفت: بجانم
گفتم خسته ام! ... گفت: پریشانم
گفتم گرسنه ام! ... گفت : بخور از سهمِ نانم
گفتم کجا بخوابم! ... گفت: روی چشمانم...
...
اما یک بار نگفتم:
مادر من خوبم
شادم...!

همیشه از درد گفتم
و از رنج.....!

 


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/۸/۱٢ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی