اسمی اصیل وکاملا ایرانی

آرزو، حسرت، کمال مطلوب، مراد و خواسته؛

تصوراتی که برای ساختن جنبه‌های گوناگون زندگیِ مطلوب در ذهن انسان هاست، آنچه باید باشد و به آن می‌اندیشیم.

از شخصیتهای شاهنامه ای

نام سردار خسرو پرویز پادشاه ساسانی

از نظر هر پدر و مادری اسمی که برای فرزندش انتخاب میکنه قشنگترین اسمی هست که تا به حال به گوششون شنیده...

قربونت برم ارمان قشنگم

 

مامان م ی ن ا

 


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/٩/۱٤ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی