عمو محمد عزیزم تولدت مباررررررک...

 عمو جون  تولدت آغاز تمام خوبی هاست  .....

 

 آرمان کپلی

 


نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/٩/٢۱ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی