...ارث من...

گاهی اوقات چیزهایی به ظاهر ریز و بی مورد هستند که از کنارشون بی تفاوت رد میشویم اما شاید تمام زندگیه آدم رو چه در حال ویا حتی در دراز مدت شایددر سالهای آتی در بر بگیرد..و حتی گاهی اوقات اگر عاقلانه فکر کنیم میبینیم تمام زندگی کودک من را در درگیر میکند اما من مادر تا کنون به آن بی توجه بوده ام...

 

بر این باورم که آرمان کوچکم مثبت اندیشی را در همین سالهای اول زندگیش درک میکند.اما به زبان خودش....

چقدر خوب است اگر مادرها زبان کودک را رمزگشایی کنند و با زبان شیرین به آنها القا کنند.این درس بزرگیست....

نتیجه احترام گذاشتن به کودکم زود جواب مثبت داد.... (اما اگر آنرا باور داشته باشیم)وبا زبان شیرینش درک کلمه هایی مثل عزیزم...لطفا ... بفرمایید ... چشم را دارد.

خیلی قشنگ است اگر حتی درست غذا خوردن رو به کودک از همان بدو تولد گوشزد کنیم....

القا کردن یک جمله زیبا با درک معنی به کودک یا حتی خواندن یک آیه از قرآن و یا  یک تکه غزل از شاعران  و یا آموزش استفاده بهینه از آب  و مانع هدر شدن هر چیزی (اسراف) از همین آغاز زندگی در کودک قابل فهم است .. که من جواب گرفتم.

الان به خودم آمدم و خستگی بچه داری با دیدن این چیزها از تنم در می آید.

وقتی میبینم آرمانم خستگی را در چهره ام درک میکنی برایم یک دنیا ارزش دارد.و یا شاید باورش برایم غیر ممکن بود.اما اتفاقیست که افتاده....

یک روز بعد از کار طولانی با خستی تمام که نشستم دیدم پسرکم با سرعت رفت و بالش نرمی برای تکیه دادنم آورد.و من چون وسط هال نشسته بودم تکیه گاهی نداشتم و به سختی بالش رابه ستون چسباند و گفت مینا بیا ادیدم(عزیزم) بشین اینجا.

 

و این موقعی محقق میشود که مادر باور داشته باشد که این چیزها روزی محقق میشود. گاهی یکم زودتر ویا گاهی کمی دیرتر....

وقتی بابا از اداره می آید تمام هم و غم کودکم کمک کردن به اوست تا ابتدا کیفش را حمل کند و بعد جورابش را برایش در بیاورد....و این کارها رو با گفتن یک یاعلی مدد با زبان بلند شروع میکند....

 

اینها برای من معنای ارث را میدهد....

شاید بهتر باشد راجع به ارثی که به فرزندانمان می دهیم بیشتر بیاندیشیم....

پا نوشت::: این کارها با تلاش و همکاری هم مادر و هم پدر محقق میشود.تلاش یک جانبه شاید کمی .....

کودکان خوب درک میکنند....

/ 1 نظر / 26 بازدید
مامان آرمان

مینا بیا ادیدم وای خدا چقدر این فرشته ها نازنین هستند خدا حفظش کنه