دومین محرم زندگیت اومد آرمانم

باز هم سیاه پوش شدی برای امام حسین(ع) ....

عزیزم به خدا میسپارمت

 صدای تکیه و هیت میشنوی با تعجب داری گوش میدی و نگا میکنی

پسر سیاه پوش منننننن

 

محو این ماکت شدی گلم

پرچم بزرگ سبز رنگ رو باد تکون میداد با دقت نگاهش میکردی

 

قربونت برررررررم

 

 

 

وباز هم سپاس.....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید