در گوشی مامان مینا به تو: عزیزم مرد باش!!

زمین به مرد بودنت نیاز داره . . .

مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز . . .

مردونه گریه کن ، مردونه ببخش . . .

مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت . . . مردباش و هیچوقت نامردی نکن

مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده ، مرد باش .

از زبان مادرت : م ی ن ا


/ 2 نظر / 26 بازدید
الی

چون در گوشی بود منم فال گوش وا نمی ایستم. مامان و پسر راحت باشین. [لبخند]

رضوان

مینا خیلی قلم خوبی داری خوشحالم که این وبلاگو درست کردی