طعم زمان کودکی زیر زبانم غوغا میکند...

تو دنیای بچه ها : همه با هم زود دوست میشن ،همه با هم دوستن

تو دنیای بچه ها :تفنگا نا مریی یا الکین

تودنیای بچه ها : آقا پلیسا هیچ وقت رشوه نمی گیرن 

 

تودنیای بچه ها : دزدا زود از زندان بیرون میان

 

 ت

ودنیای بچه ها : اگه سوتی بدی کسی چپ چپ نگات نمی کنه 

تودنیای بچه ها : آمپول زدن هیچ وقت درد نداره(بازی)

 تودنیای بچه ها : با پولاشون میشه همه چیز خرید

 تودنیای بچه ها :مرزی وجود نداره 

 

تو

دنیای بچه ها :اگه چیزی بهشون ندی : ببین خیلی لوسی اصلادیگه باهات دوست نمیشم(مثلا قهر هستن)

تو دنیای اونا قهرا چند دقیقه ای و زود آشتیه 

تو دنیای بچه ها : چیزی به اسم دروغ وجود نداره اگه باشه زود خودشونو لو میدن 

تو دنیای بچه ها : ماشینا تصادف میکنن اما سر نشینا همیشه زنده می مونن

 

 تو دنیای بچه ها :بدون مهریه و جهزیه میشه ازدواج کرد 

 

تو دنیای بچه ها : هیچ کس معتاد نمیشه

 تو دنیای بچه ها :تو بازی با لا بلندی یه جا ده هست به اسم جاده خدا 

تو دنیای بچه ها :اگه اذیتش کنی بهت میگه : پو یو نکن به مامانت میگما 

تو دنیای بچه ها : گو به (گربه ) بچه های شیطونو می خوره 

تو دنیای بچه ها :آدما رو هیچ وقت به خاک نمیسپرن

 

 

تو دنیای بچه ها : آدم وجود نداره چون همشون فرشتن اینو خودشون نمیدونن همه این چیزای که گفتم هیچ کدوم تو دنیای واقعی آدم بزرگا وجود نداره

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 27 بازدید
رها

گل گفتی.نا نازی چه عکس بامزه ای

رها مامان راستین

[گل][ماچ]

سارا

خیلی هم زییییییبا