نفسهای آخر زمستان+ آخرین پست 93

 

" خدای عزیزم،
امسال هم گذشت ... با یه دنیــا خاطرات تلخ و شیرین، که  همش فقط تـــو در کنارم بودی ...
این هم آخرین نوشته سال 93:

 

 


در زادروز زندگی:


شکوه نوبهاران را ، این کوچ جاودان را و این آفرین روزگاران را به نظاره می نشینیم .

 

ایدون باد که روان آفرینش خشنود باشد از گفتار و پندار و کردارمان از آن روی که فره ایزدی به فره وشی نیک
درآمیزد و نیکی آفریند .

شاد روزان فروردین ، نوروز کوچک و نوروز بزرگ ،یادگاری از خدایگان ایران زمین بر ایران پرستان پاینده و شاد باد
.

/ 1 نظر / 32 بازدید