کیت کت با چشمان خواب آلوده

ساعت 5 صبح است...

آرمان با چشمهای بسته: مامان لوطن(لطفا) کیت کت بیارتعجب

من:چی مامان؟؟؟

لوطن کیت کن بیده(هوس کاکاوو کردی عشقم)

عاشقتم....

پاشدم برایت یک ستون از شیارهای کیت کت را جدا کردم...خورد خورد کردم . به شما دادم...

آرمان با چشمهای بسته: منون مامان اینا...(ممنونم مامان مینا)

آرمان با چشمهای نیمه بسته: بزرگ بیدهسوال(یعنی چرا کاملشو نیاوردی)

خدایا هیچ مادری رو از حس کردن این لحظه های ناب بی نصیب نذار....

دو ستون کیت کت نوش جان کردی با مقداری شیر با شیشه ات

و باز ادامه خواب شیرینت...

البته قبلش خبر دادی که تبوووووو( تموم شد)

 

دستی به موهایت کشیدمو

شما گفتی... ماما آب نما اه اه..(به کل آب نبات رو رد کردی )

قربون سلیقه ات...شیرینیه روزگار ما

منم که خوابم پریده آمده ام این پست جدید را بزارم

دنیا به کامت آرمانم

/ 2 نظر / 28 بازدید
سولماز

مینا جون بالاخره برداشتی این رمز وما باخیال راحت امدیم مردم برای اون کیک خوردن یلداش که از دو چشمش لذت خوردن می باره نوش جونش وکیت کت هم اخرش اهواز خوش بگذره دوستم نترس منم بعضی وقتها دکترم

مامان بردیا

فدای تو و این دنیای پاک و معصومت عزیزم. زیر سایه ت باشه همیشه مینا جان. ببوسش[گل][قلب][ماچ]