رابطه خستگی و پرحرفی

 رابطه خستگی و پرحرفی در مورد آرمانم نسبت مستقیم داره. یعنی هر وقت خسته تره بیشتر و بیشتر حرف میزنه اصلا" همش حرف میزنه و وقتهایی که اون خسته است مامان داره آخرین ذره های انرژی اش رو استفاده می کنه و این کلمه مینا مینا یا مامان مامان که بی وقفه از دهان پسر جونم بیرون میاد و مسلسل وار مغزم رو هدف میگیره.

 

گاه گاهی هم زمزمه داداش و آجی به زبانت جاری میشه(به یمن قصه های مکرر بنده )...اما این برایم علامت سوالی بزرگ شده که آیا اگر بودش تا تورا همراهی کند من هم ذره ای خلوت داشتم یا نه؟؟؟؟ نمیدانم...سوال

/ 1 نظر / 28 بازدید
سارا مامان آرمان

سلام مینا جون پست بعدی برام متاسفانه باز نشد. وای که گفتی خدا واقعا صبر بده منم بعضی مواقع دیوانه وار نمیدونم چکار کنم. این برا منم سواله ولی تجربه مجدد اونهمه سختی برام کابوسی بیش نیست