خاطرات دو سال و سه ماهگی پسرم+ ماهی گلی+آماده رفتن به اهواز

 

دو سال و سه ماهگیت مبارک گلم...

حرف زدنت خیلی شیرینو با معنی شده...

سرت روی شکمم بود و داشتی تی وی میدیدی یهو شکمم صدا کرد.گفتی مینا شکمت قد قد کرد؟؟؟خخخخخخ

داشتم با تلفن صحبت میکردمو میخندیدم ... بعد تموم شدن تلفن تو چشام اومدی زل زدی  گفتی مینا خوشحالی؟؟؟ اون چشای گردت بوسیدن داشششششت

 عاشق فشفشه ای....

 داری ادای فشفشه و کیکو در میاری....

 هوش چینو خیلی دوست داری

 یه روز خوب توی بوستان نرگس بادوستان خوبمون

 

 

 یه روز که دستم زخم شد بود برات توضیح دادم  دیدم زود رفتی چسب نواری رو آوردی 

 اینقد چسبو دست دست کردی که اینجوری ششششد

 

سمنو پزوووووووووووووون....

 

 

 یه روز رفتیم با ملیکا جون بستنی خورووون

 خیلی خوشت اومد هی میگفتی مینا خوممزس.

 بعدشم بازی ....

 شونه کردن موهات

 ماهی گلیییییییییییییی و دیوونه کردن مااااااااااااااااااااا

  سو}ه این روزای توووووووووووو

 

 مینا ببین پنکه رو....قربون خلاقیت هات... دایرش جعبه سی دیه.پایشم آچراته

 نقاشی های آرمانممممممممممم

 روز 29 ام به لطف و خواست خدا عازم اهوازیم...شما خیلی خوشحالی و هی وسایل چمدونو در میاری هی میزاری وگاهی هم دیگه از کوره در میرمممم با شلوغ کاریات عزیزک معصومم...

خیلی اجتماعیو آقایی.خودت پول رو به آقای راننده میدی .خودت خرید میکنی.با همه حرف میزنیو دوست میشیو حال و احوال کردنت بیسته.از هر پله ای میری بالا یه یا علی مدد بللللللللند میگی و همه رو جلب توجه میکنی . همه عاشقت میشن.

قربونت بشم یه بهار دیگه رو پیش رو داری ... امیدوارم برات بهترینا رقم بخورهههههههههههه...با تمام وجودم از خدا خواستارمممممم

دنیا به کامت

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مامان بردیا

سال خوبی رو براتون آرزو دارم مینا جان. گل پسرمون رو ببوس[گل][قلب][ماچ]